Wprowadzone przez Beata Zalewa

Dodanie Entity Framework Core do projektu ASP.NET Core MVC

W ramach programu mentoringowego (organizowanego przez Tech Leaders Poland) razem z Michaliną tworzymy aplikację w ASP.NET Core, która w założeniu ma być portalem ogłoszeniowym. Projekt został stworzony w ASP.NET Core 2.0 i cały czas jest modyfikowany. Diagram bazy danych, utworzonej podczas naszych spotkań, wygląda tak jak na rysunku poniżej.  Jak stworzyć wykorzystywaną tutaj bazę danych opisałam […]

Dodanie projektu w Visual Studio 2019 do Githuba

Każdy programista lub osoba, która chce zacząć przygodę z programowaniem, powinna wiedzieć, jak stworzyć repozytorium na Githubie i dodać do tego repozytorium  projekt stworzony lokalnie. Sposobów na pracę z Githubem jest kilka i nie ma lepszego czy gorszego. Każdy powinien znaleźć swój własny. Ważne, aby zapisywać zmiany w projekcie w sposób bezpieczny, tak abyśmy zawsze […]

Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition

W tym poście zobaczymy jak stworzyć projekt bazy danych przy użyciu Visual Studio 2019 Community Edition (opis jak zainstalować Visual Studio znajdziecie tutaj) i SQL Server 2017 Developer Edition (opis instalacji znajdziecie tutaj). Na początek otwieramy SSMS 2017 (czyli SQL Server Management Studio 2017), logujemy się do naszej instancji SQLCOURSE2017 i tworzymy nową bazę danych […]

Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition krok po kroku

W tym poście znajduje się instrukcja, jak krok po kroku zainstalować Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition wraz z najnowszą wersją SQL Server Management Studio na systemie Windows(u mnie Windows 10 64-bit). Instalacja SQL Server 2017 Developer Edition Najpierw musimy pobrać instalkę SQL Server ze stron Microsoftu Po pobraniu szukamy pliku wykonywalnego (SQLServer2017-SSEI-Dev.exe). Po uruchomieniu pliku […]

Instalacja Visual Studio 2019 Community Edition

Aby rozpocząć naukę programowania w Visual C# i tworzyć aplikacje, potrzebujemy narzędzia, które nam tą naukę umożliwi. Narzędzia te to tzw. IDE, czyli zintegrowane środowisko programistyczne (ang. Integrated Development Environment). W przypadku tego kursu będzie to Visual Studio 2019. Można w nim programować w kilkunastu językach m.in. C#, C++, F#, CSS, JavaScript i TypeScript. Visual studio 2019 […]

Instalacja MySQL i phpMyAdmin na Ubuntu 16.04 przy użyciu Dockera

Poniżej krótki tutorial pokazujący, jak zainstalować MySQL w kontenerze Dockera i połączyć z phpMyAdmin. Instrukcja została stworzona na systemie Ubuntu 16.04. Sprawdzamy, jakie aktualnie obrazy mamy lokalnie. $ sudo docker images Teraz pobieramy obraz mysql. Ja pobieram ostatnią wersję: $ sudo docker pull mysql Następnie pobieramy obraz phpmyadmin: $ sudo docker pull phpmyadmin/phpmyadmin Tworzymy nowy […]

Uruchomianie kontenera z serwerem MySQL na Dockerze

Tworzenie kontenerów Kontenery służą do uruchamiania aplikacji w kontenerze. Aplikacje instalujemy na naszym komputerze, ale w izolowanym, dedykowanym środowisku dostarczonym przez Dockera. Obraz to paczka zawierająca biblioteki systemu bazowego. Np. może to być system CentOS, Ubuntu czy inny Debian, z zainstalowanym serwerem WWW. Dla projektu Docker powstało bogate repozytorium z obrazami, w którym użytkownicy mogą […]

Instalacja Dockera na serwerze Ubuntu

Instalacja Dockera na Ubuntu Instrukcja, jak zainstalować serwer Ubuntu dla Dockera na maszynie wirtualnej Azure znajduje się tutaj. Otwieramy maszynę wirtualną z zainstalowanym serwerem Ubuntu i zapisujemy adres IP (klikamy link dockerdemo-ip). Możemy przypisać opcjonalnie etykietę nazwy DNS i/lub zamienić adres IP na statyczny (zakładka Konfiguracja). Możemy się połączyć z serwerem Ubuntu za pomocą poleceń […]

Polecenia Dockera

Poniżej znajduje się zestaw popularnych komend Dockera, przydatnych w codziennej pracy z kontenerami. Sprawdzenie, czy mamy Dockera na komputerze: $ sudo docker -v Wyświetlenie szczegółowych informacji o Dockerze: $ sudo docker -info Wyświetlenie listy komend: $ sudo docker -h Wyświetlenie listy komend powiązanych z obrazami. Bez słowasudopolecenie zamiast zwrócić informację o dostępnych obrazach, może zwrócić […]

Tworzenie maszyny wirtualnej na Azurze z serwerem Ubuntu

Poniżej znajduje się instrukcja, jak stworzyć na Azurze maszynę wirtualną z serwerem Ubuntu, na której można zainstalować Dockera. Stworzenie nowej maszyny wirtualnej z serwerem Ubuntu Logujemy się na portal Azure i klikamy przycisk Utwórz zasób. W sekcji Popularne wybieramy Ubuntu Server 18.04 VM lub wpisujemy Ubuntu w pole wyszukiwania. Podajemy niezbędne informacje: wybieramy subscrypcję, używamy […]