Rozpoczęcie pracy z testami jednostkowymi w .NET przy użyciu NUnit

Test jednostkowy (ang. unit test) wg Wikipedii to "metoda testowania…