ASP.NET Core MVC: Zmiana ustawień z “No Authentication” na “Individual User Accounts” w istniejącym projekcie

W poprzednim wpisie opisałam, jak stworzyć odpowiednie kontrolery i widoki w aplikacji ASP.NET Core przy użyciu Entity Framework Core. Teraz do aplikacji chcemy dodać autoryzację i zarezerwować wybrane akcje tylko dla określonych grup. Najpierw jednak skorygujemy pewne ustawienia w projekcie. Kiedy […]

Dodawanie projektu do repozytorium na Githubie

Aby dodać do naszego repozytorium na Githubie istniejący projekt z zawartością należy wykonać następujące kroki: 1. Na naszym koncie na Githubie dodajemy nowe repozytorium, np. ExpertSummit2018. Możemy też użyć istniejącego repozytorium. Aby dodać nowe repozytorium przechodzimy na zakładkę Repositories, a następnie klikamy […]