Dodanie autoryzacji do aplikacji ASP.NET Core

W poprzednim wpisie opisałam, jak stworzyć odpowiednie kontrolery i widoki w aplikacji ASP.NET Core przy użyciu Entity Framework Core. Teraz do aplikacji dodamy autoryzację. W pliku appsettings.json widzimy następujące ustawienia: Zmieniamy nazwę serwera z (localdb)\mssqllocaldb na nazwę własnego serwera (np. ZALNET-PC\SQLCOURSE2017) […]

Instalacja Dockera na serwerze Ubuntu

Instalacja Dockera na Ubuntu Instrukcja, jak zainstalować serwer Ubuntu dla Dockera na maszynie wirtualnej Azure znajduje się tutaj. Otwieramy maszynę wirtualną z zainstalowanym serwerem Ubuntu i zapisujemy adres IP (klikamy link dockerdemo-ip). Możemy przypisać opcjonalnie etykietę nazwy DNS i/lub zamienić […]

Polecenia Dockera

Poniżej znajduje się zestaw popularnych komend Dockera, przydatnych w codziennej pracy z kontenerami. Sprawdzenie, czy mamy Dockera na komputerze:

Wyświetlenie szczegółowych informacji o Dockerze:

Wyświetlenie listy komend:

Wyświetlenie listy komend powiązanych z obrazami. Bez słowasudopolecenie zamiast zwrócić […]