How to prepare for the Microsoft AZ-900 Exam?

Azure is Microsoft's cloud computing platform, which gives the…

ASP.NET Core MVC: Zmiana ustawień z “No Authentication” na “Individual User Accounts” w istniejącym projekcie

W poprzednim wpisie opisałam, jak stworzyć odpowiednie kontrolery…

Dodanie autoryzacji do aplikacji ASP.NET Core

/
W poprzednim wpisie opisałam, jak stworzyć odpowiednie kontrolery…

Uruchomianie kontenera z serwerem MySQL na Dockerze

Tworzenie kontenerów Kontenery służą do uruchamiania…

Instalacja Dockera na serwerze Ubuntu

/
Instalacja Dockera na Ubuntu Instrukcja, jak zainstalować serwer…

Polecenia Dockera

Poniżej znajduje się zestaw popularnych komend Dockera, przydatnych…

Tworzenie maszyny wirtualnej na Azurze z serwerem Ubuntu

/
Poniżej znajduje się instrukcja, jak stworzyć na Azurze…