Instalacja MySQL i phpMyAdmin na Ubuntu 16.04 przy użyciu Dockera

Poniżej krótki tutorial pokazujący, jak zainstalować MySQL w kontenerze Dockera i połączyć z phpMyAdmin. Instrukcja została stworzona na systemie Ubuntu 16.04. Sprawdzamy, jakie aktualnie obrazy mamy lokalnie.

Teraz pobieramy obraz mysql. Ja pobieram ostatnią wersję:

Następnie pobieramy obraz […]

Polecenia Dockera

Poniżej znajduje się zestaw popularnych komend Dockera, przydatnych w codziennej pracy z kontenerami. Sprawdzenie, czy mamy Dockera na komputerze:

Wyświetlenie szczegółowych informacji o Dockerze:

Wyświetlenie listy komend:

Wyświetlenie listy komend powiązanych z obrazami. Bez słowasudopolecenie zamiast zwrócić […]