Tag Archive for: sharepoint

Zmiana języka szablonu listy w SharePoint Online

Pracując z listami SharePoint czasami musimy je odtworzyć na innej witrynie lub przenieść z jednej witryny na drugą. Aby to zrobić zapisujemy taką listę jako szablon i odtwarzamy na innej witrynie SharePoint. Może jednak pojawić się problem, kiedy jedna witryna używa np. języka angielskiego, a druga np. języka polskiego. Moja lista o nazwie Books została stworzona na witrynie z domyślnym językiem angielskim. Dlatego też szablon tej listy identyfikator języka ma ustawiony na Angielski. Dodałam szablon listy do Galerii Projektanta stron sieci Web na witrynie, której domyślnym językiem jest polski. Język dla szablonu listy nie zmienia się i wciąż jest to język angielski.
Zmiana języka szablonu listy w SharePoint Online_zdj1
Mimo, iż ten szablon widnieje w Galerii, to nie mamy możliwości skorzystania z niego, gdy do witryny w języku polskim chcemy dodać listę Books.
Zmiana języka szablonu listy w SharePoint Online_zdj2
Pierwsze, co należy w takiej sytuacji zrobić, to sprawdzić w Akcjach witryny (Ustawienia witryny), czy została aktywowana funkcjonalność Listy współpracy zespołowej.
Zmiana języka szablonu listy w SharePoint Online_zdj3
Kolejny krok to sprawdzenie, czy możemy utworzyć listę z innego szablonu, który jest dostępny w Galerii. Jak dodałam szablon listy o nazwie Szablon Lista Warunkowa. Jest to szablon listy z domyślnym językiem polskim.
Zmiana języka szablonu listy w SharePoint Online_zdj4
Jak widać, w tym przypadku bez problemu można wyszukać ten szablon w Zawartości witryny i użyć do stworzenia nowej listy.
Zmiana języka szablonu listy w SharePoint Online_zdj5
Co więc powoduje, że z jednego szablonu możemy skorzystać, a z drugiego już nie? Szablon listy SharePoint jest reprezentowany przez plik .stp. Plik .stp to nic innego jak plik .cab zawierający pojedynczy plik manifest.xml zawierający informacje o instancji listy i powiązanych z nią elementach listy. Domyślnie plik manifestu jest oznaczany identyfikatorem języka nadrzędnej witryny. Zapobiega to udostępnianiu listy w witrynach o innym identyfikatorze językowym. Aby użyć tego szablonu w witrynie w języku polskim, musimy zmienić język szablonu na polski.

Aby to zrobić, musimy wykonać następujące kroki:
1 – Pobieramy nasz szablon na dysk. U mnie jest to plik Books.stp. Zmieniamy rozszerzenie pliku z .stp na .cab.
2 – Podwójnie klikamy na plik Books.cab, żeby zobaczyć zawarte w nim pliki. W tym przypadku powinniśmy zobaczyć pojedynczy plik manifest.xml.
Zmiana języka szablonu listy w SharePoint Online_zdj6
3 – Podwójnie klikamy na plik manifest.xml, a następnie wskazujemy, do jakiej lokalizacji ten plik ma być wypakowany.
4 – W Eksploratorze plików, przechodzimy do folderu, do którego został wypakowany plik manifest.xml, a następnie otwieramy plik manifest.xml za pomocą programów takich jak Notatnik lub Notepad++.
5 – W otwartym pliku szukamy tagu XML <Language>. W tym miejscu określamy, dla której wersji języka ma zastosowanie dany szablon. Jak widać poniżej wartość ta dla mojego szablonu wynosi 1033 i oznacza język angielski.

Zmiana języka szablonu listy w SharePoint Online_zdj7
6 – Modyfikujemy wartość dla tagu <Language>, aby odzwierciedlał identyfikator wybranego języka. W moim przypadku chcę, aby szablon wyświetlał się w języku polskim, więc zmieniam jego wartość na 1045.
7 –Zapisujemy zmodyfikowany plik manifest.xml.
9 – Uruchamiamy wiersz poleceń jako Administrator i przechodzimy do ścieżki, gdzie jest zlokalizowany nasz zmodyfikowany plik manifest.xml.
10 –Wpisujemy polecenie makecab manifest.xml [nazwa naszego szablonu].stp. To polecenie ponownie zapakuje plik .stp (stworzy nowy plik) zawierający zmiany językowe. Domyślnie plik .stp będzie dodany do tego samego folderu, w którym znajduje się plik manifest.xml.
Zmiana języka szablonu listy w SharePoint Online_zdj8

11 – Przechodzimy z powrotem do Galerii Projektanta stron sieci Web, skąd pobraliśmy plik szablonu Books.stp. Dodajemy do Galerii plik .stp utworzony w kroku 10.

Zmiana języka szablonu listy w SharePoint Online_zdj9

12 – Gotowe! Szablon listy w języku polskim jest gotowy do użycia.

Zmiana języka szablonu listy w SharePoint Online_zdj10

Brak możliwości zapisania listy w SharePoint Online jako szablonu

Pracując ostatnio z listami na poziomie kolekcji witryn w SharePoint Online napotkałam na jeden poważną przeszkodę. Nie mogłam zapisać listy jako szablonu, ani też przekazać pliku z szablonem listy do Galerii Projektanta stron sieci Web. Cały czas pojawiał się jeden i ten sam komunikat o braku uprawnień. Działo się to wszystko mimo faktu, że jestem adminstratorem kolekcji witryn, a mój poziom uprawnień to Pełna kontrola.
Mimo tak wysokich uprawnień, kiedy przechodziłam do Ustawień witryny, w sekcji Galeria Projektanta stron sieci Web widziałam tylko 2 opcje: Kolumny witryny i Typy zawartości witryny. Bez problemu za to mogłam zarządzać ustawieniami na poziomie kolekcji witryn.
Brak możliwości zapisania listy w SharePoint Online jako szablonu_zdj1

Co ciekawe, nie mogłam zapisać listy czy witrynyjako szablonu tylko na poziomie kolekcji witryn https://zal.....sharepoint.com. Mogłam za to zapisać listy jako szablony z poziomu innej kolekcji witryn https://zal.....sharepoint.com/sites/orange.
Brak możliwości zapisania listy w SharePoint Online jako szablonu_zdj2
Nawet próba bezpośredniego wpisania linku przekierowującego do strony pozwalającej na zapisanie szablonu (takiego jak https://zal......sharepoint.com/_layouts/15/savetmpl.aspx?List=50EBC1DD-2A6D-4D9D-990C-1C2252CA7763) także kończyła się informacją o braku dostępu.
Brak możliwości zapisania listy w SharePoint Online jako szablonu_zdj3
Aby rozwiązać taki problem należy po pierwsze uruchomić jako administrator SharePoint Online Management Shell.
Następnie wykonać następujące komendy:
Connect-SPOService, a potem podać adres URL do witryny admina.

Set-SPOSite <URL do witryny, na której nie działa zapisywanie szablonów> -DenyAddAndCustomizePages 0

Brak możliwości zapisania listy w SharePoint Online jako szablonu_zdj4
Po wykonaniu tych komend mamy już dostęp do strony, z poziomu której możemy zapisać listę jako szablon.
Brak możliwości zapisania listy w SharePoint Online jako szablonu_zdj5
Mamy też dostępne wszystkie opcje z poziomu Ustawień witryny.
Brak możliwości zapisania listy w SharePoint Online jako szablonu_zdj6

Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint

Co to są kafelki lub Wyróżnione łącza SharePoint?

SharePoint posiada funkcję bardzo przydatną przy tworzeniu witryn SharePoint, czyli popularne kafelki (ang. SharePoint tiles). Kafelki znane są również jako Wyróżnione łącza (ang. Promoted Links). To świetny sposób, aby „uatrakcyjnić” witrynę, uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników końcowych i oderwać się od szablonowego wyglądu. Poniżej znajduje się instrukcja krok po kroku, jak takie kafelki dodać do witryny.
Kafelki to w rzeczywistości Wyróżnione łącza.  Jest to lista ikon graficznych połączonych z adresami URL w celu łatwego dostępu do wybranych zasobów. Na poniższym zrzucie ekranu widać kafelki SharePoint, które łączą obrazy z określonymi bibliotekami dokumentów i listami. Użytkownik może oczywiście nadal klikać na te listy i biblioteki z poziomu np. paska Szybkie uruchamianie (ang. Quick Launch), ale wykorzystanie ikon jest o wiele łatwiejsze.
Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint_zdj10

Jak dodać kafelki (Wyróżnione łącza) do witryny?

Konfigurowanie kafelków SharePoint jest dość łatwe. Najpierw musimy dodać grafiki do biblioteki. Może to być już istnejąca lub nowa biblioteka. W tym tutorialu tworzymy nową bibliotekę, wykorzystując szablon Biblioteka obrazów (ang. Picture Library).
Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint_zdj3
Nazywamy bibliotekę Kafelki, a następnie dodajemy do niej kilka grafik.
Kilka uwag na temat specyfikacji obrazu:
Najlepiej, jeśli używamy pliku graficznego PNG (przezroczysty).
Obraz musi być kwadratem.
Optymalny rozmiar to 150 pikseli  x 150 pikseli. SharePoint jest bardzo wrażliwy na rozmiar obrazu, więc należy się upewnić się, że obraz ma 150px x 150px, aby uniknąć problemów.
Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint_zdj4
Kolejny krok to dodanie jeszcze jednej listy do naszej witryny. Aby to zrobić, klikamy na ikonę ząbatki w prawym górnym rogu, następnie wybieramy opcję Dodaj aplikację, a potem Wyróżnione łącza. Nadajemy dowolną nazwę (np. Łącza Zalnet) i klikamy przycisk Utwórz.
Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint_zdj1
Po stworzeniu listy możemy zobaczyć, że na razie nasz zbiór łączy jest pusty.Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint_zdj2
Dodajemy nowe łącza do naszej listy i ponownie sprawdzamy zawartość. W tym celu klikamy na link widoku Wszystkie wyróżnione łącza (ang. All Promoted Links). Otworzy się lista, na której widać konfigurację pod nasze kafelki SharePoint. Zasadniczo w każdym wierszu mamy powiązaną ikonę z adresem URL, na który ikona potem wskaże.
Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint_zdj5
Aby dodać nową ikonę i adres URL z nią związany, klikamy nowy element (działa to tak, jak każda inna lista lub biblioteka). Następnie wypełniamy formularz:
Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint_zdj6

  • Pole Tytuł (ang. Title): W polu Tytuł podajemy tytuł ikony. Ten tytuł będzie nałożony na obraz / kafelek, więc musi faktycznie opisywać, do czego służy. Jeśli na przykład ta ikona wskazuje na bibliotekę dokumentów, wpisujemy Dokumenty. Jeśli ikona ma wskazywać na listę z kontaktami, wpisujemy Kontakty.
  • Lokalizacja obrazu tła (ang. Background Image Location): Tutaj określamy lokalizację / źródło obrazu, które znajduje się w środowisku SharePoint. Może on fizycznie znajdować się w dowolnej bibliotece, ale zalecane jest umieszczenie go w Zasobach witryny (ang. Site Assets) lub Bbliotece obrazów (ang. Picture Library), aby nie został przypadkowo usunięty.
    Po przesłaniu do wybranej biblioteki obrazów notujemy ich adresy URL i wklejamy adres w odpowiednim polu w lokalizacji obrazu tła. Opis adresu URL jest opcjonalny, może pozostać pusty.
  • Opis (ang. Description): To jest opis, który pojawia się, gdy użytkownik najedzie kursorem myszy nad ikonę. Może zapewnić dodatkowy opis tego, jaka akcja będzie wykonana po kliknięciu na ikonę. Na przykład: Dokumenty firmowe, umowy, raporty i rozliczenia.
  • Lokalizacja łącza (ang. Link Location): Tutaj znajduje się URL, pod który użytkownik zostanie przeniesiony, gdy kliknie ikonę. Możemy wpisać opis tuż pod nim, ale znowu jest to opcjonalne.
  • Zachowanie po uruchomieniu (ang. Launch Behavior): zachowanie po uruchomieniu informuje program SharePoint, w jaki sposób zostanie otwarty adres URL. Możemy wybierać spośród trzech różnych opcji (Nawigacja w obrębie witryny, Nowa karta oraz Okno dialogowe), ale zwykle pozostawiamy domyślny „Nawigacja w obrębie witryny”.
  • Kolejność (ang. Order): Kolejność jest wartością numeryczną, która zawiera listę wszystkich ikon w kolejności od lewej do prawej. Na przykład, jeśli przypiszemy 1 do kafelka 1, 2 do kafelka 2 to kafelek 1 pojawi się jako pierwszy, a kafelek 2 pojawi się jako drugi od lewej strony w rzędzie ikon.

Kiedy już wszystko ustawiliśmy poprawnie i przetestowaliśmy, przechodzimy do strony, do której chcemy dodać nasze kafelki. W tym tutorialu będzie to strona główna witryny. Na początek usuwamy ze strony sekcję Wprowadzenie do witryny poprzezkliknięcie linku Usuń to.
Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint_zdj7
Przechodzimy do edycji strony. Robimy to albo klikając link Edytuj w prawym górnym rogu strony albo klikając na zakładkę STRONA (po lewej) i wybierając opcję Edytuj.  Na zakładce WSTAWIANIE klikamy Część aplikacji (ang. App Part), wybieramy Łącza Zalnet i wstawiamy tak jak każdy inny Web Part.
Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint_zdj8
Mamy to – przyjemny i przyjazny dla użytkownika interfejs dla witryny SharePoint!
Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint_zdj9

W ten sposób możemy uczynić naszą witrynę przyjemniejszą i bardziej intuicyjną w użyciu.