Instalacja MySQL i phpMyAdmin na Ubuntu 16.04 przy użyciu Dockera

Poniżej krótki tutorial pokazujący, jak zainstalować MySQL w kontenerze Dockera i połączyć z phpMyAdmin. Instrukcja została stworzona na systemie Ubuntu 16.04. Sprawdzamy, jakie aktualnie obrazy mamy lokalnie.

Teraz pobieramy obraz mysql. Ja pobieram ostatnią wersję:

Następnie pobieramy obraz […]

Instalacja Dockera na serwerze Ubuntu

Instalacja Dockera na Ubuntu Instrukcja, jak zainstalować serwer Ubuntu dla Dockera na maszynie wirtualnej Azure znajduje się tutaj. Otwieramy maszynę wirtualną z zainstalowanym serwerem Ubuntu i zapisujemy adres IP (klikamy link dockerdemo-ip). Możemy przypisać opcjonalnie etykietę nazwy DNS i/lub zamienić […]

Polecenia Dockera

Poniżej znajduje się zestaw popularnych komend Dockera, przydatnych w codziennej pracy z kontenerami. Sprawdzenie, czy mamy Dockera na komputerze:

Wyświetlenie szczegółowych informacji o Dockerze:

Wyświetlenie listy komend:

Wyświetlenie listy komend powiązanych z obrazami. Bez słowasudopolecenie zamiast zwrócić […]