Użytkownicy i role w aplikacji ASP.NET Core MVC 2.2

W ostatnim wpisie mogliśmy zobaczyć, jak dodać uwierzytelnianie do aplikacji ASP.NET Core MVC 2.2. Dzisiaj dokonamy kolejnych modyfikacji. Stworzymy użytkowników i przypiszemy ich do odpowiednich ról, a następnie ograniczymy dostęp do określonych widoków. Projekt z kodem można pobrać z Githuba. […]

Dodanie autoryzacji do aplikacji ASP.NET Core

W poprzednim wpisie opisałam, jak stworzyć odpowiednie kontrolery i widoki w aplikacji ASP.NET Core przy użyciu Entity Framework Core. Teraz do aplikacji dodamy autoryzację. W pliku appsettings.json widzimy następujące ustawienia: Zmieniamy nazwę serwera z (localdb)\mssqllocaldb na nazwę własnego serwera (np. ZALNET-PC\SQLCOURSE2017) […]