ASP.NET Core MVC: Zmiana ustawień z “No Authentication” na “Individual User Accounts” w istniejącym projekcie

poprzednim wpisie opisałam, jak stworzyć odpowiednie kontrolery i widoki w aplikacji ASP.NET Core przy użyciu Entity Framework Core.
Teraz do aplikacji chcemy dodać autoryzację i zarezerwować wybrane akcje tylko dla określonych grup. Najpierw jednak skorygujemy pewne ustawienia w projekcie. Kiedy był tworzony projekt Frontend, wybrany został domyślny typ uwierzytelnienia dla projektu ASP.NET Core MVC, czyli No Authentication. Teraz zmienimy to uwierzytelnianie na Individual User Accounts.ASP.NET Core MVC: Zmiana ustawień z “No Authentication” na “Individual User Accounts” w istniejącym projekcieJeden ze sposobów na taką aktualizację możemy znaleźć w sieci. Polega on na stworzeniu w nowej lokalizacji nowego projektu o takiej samej nazwie jak nasz projekt, a następnie skopiowaniu kilku plików i folderów.
Aktualnie aplikacja jest stworzona w oparciu o szablon ASP.NET Core MVC 2.0. Najpierw więc podniesimy wersję Target Framework na ASP.NET Core 2.2 w projektach Frontend i ETBackend. Aby to zrobić klikamy prawym przyciskiem myszy na projekcie, wybieramy Properties, a potem zmieniamy Target Framework z 2.0 na 2.2. Zapisujemy zmiany.
ASP.NET Core MVC: Zmiana ustawień z “No Authentication” na “Individual User Accounts” w istniejącym projekcie
Następnie należy zaktualizować pakiety NuGetowe do ostatniej, stabilnej wersji. Ponieważ w projekcie Frontend mamy referencję do projektu ETBackend, to najpierw musimy zaktualizować pakiety w projekcie Frontend, a potem dopiero w ETBackend. Jeśli zmienimy kolejność to aplikacja zwróci nam komunikat z błędem, wskazujący, że próbujemy zrobić downgrade z wersji 2.2.4 do 2.0.3).
ASP.NET Core MVC: Zmiana ustawień z “No Authentication” na “Individual User Accounts” w istniejącym projekcie
Teraz musimy przebudować projekt. Może się okazać, że naszym oczom ukaże się taki oto nieoczekiwany błąd:
ASP.NET Core MVC: Zmiana ustawień z “No Authentication” na “Individual User Accounts” w istniejącym projekcie
U mnie taki błąd wystąpił, ponieważ pakiety zaktualizowałam do wersji 2.2.4, a na systemie (Windows 10) wciąż mam wersję SDK 2.2.105. Aby naprawić ten błąd, musimy przejść na tą stronę, pobrać i zainstalować aktualne SDK (w chwili pisania tego posta aktualna wersja SDK dla pakietów 2.2.4 to 2.2.203).
ASP.NET Core MVC: Zmiana ustawień z “No Authentication” na “Individual User Accounts” w istniejącym projekcie
Teraz należy przebudować rozwiązanie, aby sprawdzić, czy wszystko działa jak należy. Kolejny krok to przeniesienie plików i folderów. Stworzyłam nowy projekt ASP.NET Core MVC 2.2 (z taką samą nazwą projektu i rozwiązania, jak w modyfikowanym projekcie, ale w innej lokalizacji), ale tym razem z uwierzytelnianiem Individual User Accounts. Po lewej stronie widoczne są pliki, jakie są obecnie w projekcie Frontend z uwierzytelnianiem No Authentication, a po prawej stronie nowy projekt z uwierzytelnianiem Individual User Accounts.
ASP.NET Core MVC: Zmiana ustawień z “No Authentication” na “Individual User Accounts” w istniejącym projekcie
Kopiujemy wybrane foldery i pliki z nowo stworzonego projektu do projektu z uwierzytelnianiem No Authentication.
Do projektu Frontend kopiujemy:

 • Folder \Areas\
 • Z pliku \Controllers\HomeController.cs metody akcji Privacy i Error
 • Plik \Views\Home\Index.cshtml
 • Folder \Data\
 • Plik \Views\Home\Privacy.cshtml
 • Plik \Views\Shared\ _CookieConsentPartial.cshtml
 • Plik \Views\Shared\ _Layout.cshtml
 • Plik \Views\Shared\ _LoginPartial.cshtml
 • Folder wwwroot
 • Plik appsettings.json
 • Kod z pliku Startup.cs, którego nie ma w starym projekcie (najlepiej różnice porównać w programie typu Notepad++).

Usuwamy dodatkowo kontroler Account i cały folder Account z folderu Views.
Kod pliku Startup.cs w moim projekcie wygląda następująco:
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using Microsoft.AspNetCore.Identity.UI;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using ETBackend.Models;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Frontend.Data;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
namespace Frontend
{
public class Startup
{
public Startup(IConfiguration configuration)
{
Configuration = configuration;
}
public IConfiguration Configuration { get; }
// This method gets called by the runtime. Use this method to add services to the container.
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
services.Configure<CookiePolicyOptions>(options =>
{
// This lambda determines whether user consent for non-essential cookies is needed for a given request.
options.CheckConsentNeeded = context => true;
options.MinimumSameSitePolicy = SameSiteMode.None;
});
services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>
options.UseSqlServer(
Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection")));
services.AddDefaultIdentity<IdentityUser>()
.AddDefaultUI(UIFramework.Bootstrap4)
.AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>();
services.AddMvc().SetCompatibilityVersion(CompatibilityVersion.Version_2_2);
var connection = @"Server=ZALNET-PC\SQLCOURSE2017; Database=ETDatabase; Trusted_Connection=True;ConnectRetryCount=0";
services.AddDbContext<ETDatabaseContext>(options => options.UseSqlServer(connection));
}
// This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline.
public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env)
{
if (env.IsDevelopment())
{
app.UseBrowserLink();
app.UseDeveloperExceptionPage();
app.UseDatabaseErrorPage();
}
{
app.UseExceptionHandler("/Home/Error");
// The default HSTS value is 30 days. You may want to change this for production scenarios, see https://aka.ms/aspnetcore-hsts.
app.UseHsts();
}
app.UseHttpsRedirection();
app.UseStaticFiles();
app.UseCookiePolicy();
app.UseAuthentication();
app.UseMvc(routes =>
{
routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});
}
}
}

Po tych zmianach uruchamiamy projekt i poprawiamy ewentualne błędy. Ponownie uruchamiamy projekt i sprawdzamy, czy wszystko działa poprawnie.
ASP.NET Core MVC: Zmiana ustawień z “No Authentication” na “Individual User Accounts” w istniejącym projekcie
Jak widać na obrazku powyżej, aplikacja ma nowy wygląd, a dodatkowo nowy typ uwierzytelniania.