Jak naprawić błąd 'UIFramework’ is inaccessible due to its protection level w aplikacji ASP.NET Core 3.1?

Robiąc upgrade aplikacji z .NET Core 2.2 do .NET Core 3.1, podczas przebudowywania (ang. Build Solution), aplikacja rzuciła mi błędem ”
Error CS0122 'UIFramework’ is inaccessible due to its protection level”.
Widok błędu
Jak naprawić ten błąd?
W ASP.NET Core 3.0 i wyżej przeciążenie funkcji AddIdentityUI, która pobiera parametr UIFramework, zostało usunięte. Jeśli używamy Bootstrap 4, po prostu wywołujemy AddDefaultUI().
Brak błędu