Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition krok po kroku

W tym poście znajduje się instrukcja, jak krok po kroku zainstalować Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition wraz z najnowszą wersją SQL Server Management Studio na systemie Windows(u mnie Windows 10 64-bit).

Instalacja SQL Server 2017 Developer Edition

Najpierw musimy pobrać instalkę SQL Server ze stron Microsoftu
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
Po pobraniu szukamy pliku wykonywalnego (SQLServer2017-SSEI-Dev.exe).
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
Po uruchomieniu pliku mamy możliwość zainstalowania albo wersji podstawowej SQL Server (w tej sytuacji plik najpierw zostanie pobrany, a potem automatycznie rozpocznie się instalacja), wersji niestandardowej lub pobrania pliku instalatora (po pobraniu plik musi być ręcznie uruchomiony). Ja wybieram instalację Custom.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
W kolejnym kroku wybieramy folder, do którego ma być pobrany plik instalacyjny.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
Po kliknięciu na przycisk Install rozpoczyna się pobieranie pliku.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
Po pobraniu pliku instalacyjnego pojawia się okno dialogowe SQL Server Installation Center, gdzie możemy wybrać, czy chcemy zainstalować, czy też zaktualizować środowisko Microsoft SQL Server. Na zakładce Planning wybieramy opcję System Configuration Checker.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
Sprawdzamy, czy nie ma żadnych błędów. Jeśli jakieś są, to naprawiamy i uruchamiamy sprawdzanie ponownie (w przypadku błędów proszę o komentarz lub kontakt ze mną za pomocą formularza kontaktowego). Klikamy przycisk OK.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
Na zakładce Installation wybieramy opcję New SQL Server stand-alone installation or add feature to an existing installation.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
Sprawdzamy, czy są dostępne nowe aktualizacje produktu. Potem klikamy przycisk Next.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
Kolejny krok, to sprawdzenie potencjalnych problemów, jakie mogą nastąpić podczas instalacji SQL Server 2017 (w przypadku błędów proszę o komentarz lub kontakt ze mną za pomocą formularza kontaktowego). Jeśli nie ma żadnych błędów klikamy przycisk Next.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
W oknie dialogowym Installation Type możemy wybrać, czy chcemy zainstalować nową instancję SQL Server, czy też doinstalować dodatkowe komponenty do istniejącej instancji. Jak widać na poniższym screenie, ja mam już zainstalowane wcześniej instancje SQL Server, które są widoczne w sekcji Installed instances. W tym kroku wybieram Perform a new installation of SQL Server 2017  i klikam przycisk Next.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
Jeśli pobraliśmy instalkę SQL Server 2017 Developer Edition, to w oknie dialogowym Produkt Key przy opcji Specify a free edition powinniśmy widzieć napis: Developer. Jeśli wybraliśmy inną edycję to podajemy klucz aktywacyjny i klikamy przycisk Next.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
W oknie dialogowym License Terms zaznaczamy checkbox I accept the license terms i klikamy przycisk Next.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
Widok okna dialogowego Feature Selection może się różnić od tego poniżej. Wpływ na to będą miały wcześniejsze instalacje SQL Server. Tutaj sprawdzamy, czy mamy już zainstalowane lub zaznaczamy checkboxy przy funkcjonalnościach wymienionych poniżej:

 • Database Engine Services
 • Full-Text and Semantic Extractions for Search
 • Client Tools Connectivity
 • Client Tools Connectivity
 • Client Tools Connectivity
 • Client Tools Backward Compatibility
 • Client Tools SDK
 • SQL Client Connectivity SDK

Klikamy przycisk Next.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
W oknie dialogowym Instance Configuration w polu tekstowym obok Named instance wisujemy SQLCourse2017 i klikamy przycisk Next.

Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
Kolejne okno dialogowe to Server Configuration. Tutaj możemy określić konta usługowe i konfigurację ustawień językowych. Na zakładce Service Accounts zaznaczamy wszystkie opcje jak poniżej i klikamy zakładkę Collation.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
Na zakładce Collation wybieramy ustawienia językowe Polish_CI_AS. Oznacza to, że będziemy mogli bez problemu do bazy wpisywać polskie znaki, a nasze bazy domyślnie będą niewrażliwe na wielkość liter, ale wrażliwe na akcent, czyli w naszym przypadku „ogonki”: ą, ę, ź, dź itd.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
W oknie dialogowym Database Engine Configuration wybieramy opcję Mixed Mode i podajemy dowolne hasło spełniające wymagania hasła złożonego. Hasło to należy zapisać, gdyż potem Nam się przyda. W sekcji Specify SQL Server administrators klikamy Add Current User.  Nazwa komputera i nazwa użytkownika jest kwestią indywidualną i jest naturalną sprawą, że u Was mogą być te nazwy inne, niż u mnie. Po pojawieniu się nazwy użytkownika (nazwę użytkownika też zapisujemy) klikamy przycisk Next.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
W oknie Ready to Install sprawdzamy, czy wszystko jest OK i klikamy przycisk Install.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
W oknie dialogowym Complete sprawdzamy, czy wszędzie mamy status Succeeded. Jeśli tak, to klikamy przycisk Close.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition

Instalacja SQL Server Management Studio 17

Po instalacji SQL Server 2017 przechodzimy ponownie do SQL Server Installation Center. Tam klikamy link Install SQL Server Management Tools. Kliknięcie tego linku spowoduje przeniesienie Nas na stronę, na której można pobrać plik instalacyjny SSMS.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
Klikamy na link Download SQL Server Management Studio 17.9.1 i pobieramy plik.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
Podwójnie klikamy na pobrany plik o nazwie SSMS-Setup-ENU.exe.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
Po uruchomieniu klikamy przycisk Install i czekamy spokojnie na koniec instalacji.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
UWAGA!! Do instalacji niektórych składników może być potrzebne połączenie z internetem!
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
Po instalacji SSMS wymagany jest restart.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
Aby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie, klikamy lupę w lewym dolnym rogu i wpisujemy SSMS. W rezultatach wyszukiwania wybieramy SQL Server Management Studio 17 i podwójnie klikamy na link. Po otwarciu się SSMS w okienku Connect to Server wybieramy:

 • Server type: Database Engine
 • Server name: instancja SQL Server o nazwie SQLCOURSE2017 (pełna nazwa to nazwa komputera\nazwa instancji)
 • Authentication: Windows Authentication

Klikamy przycisk Connect.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition
Po zalogowaniu się klikamy na ikonę New Query i wpisujemy przykładowe zapytanie:
USE master;
GO
SELECT * FROM sys.databases;
GO
Rezultat podobny do poniższego oznacza, że SQL Server jest prawidłowo zainstalowany i gotowy do dalszego użycia.
Instalacja Microsoft SQL Server 2017 Developer Edition