Wprowadzone przez Beata Zalewa

How to prepare for the Microsoft AZ-900 Exam?

Azure is Microsoft’s cloud computing platform, which gives the user the freedom to build, manage, and deploy applications on a massive global network using your favorite tools and frameworks. The AZ-900 exam is an ideal way for individuals new to the cloud computing field to prove knowledge and experience. Azure capabilities can be broken down […]

Wprowadzenie do platformy Azure – utworzenie aplikacji ASP.NET Web API wspomaganej bazą Azure SQL Server

Tworzenie projektu ASP.NET Core 5.0 Web API  Utworzenie nowego projektu ASP.NET Core 1. Uruchamiamy wiersz poleceń jako administrator (command prompt wywoływany za pomocą polecenia cmd): 2. Tworzymy nowy projekt ASP.NET Core Web API. W tym celu w wierszu poleceń wpisujemy  poniższe polecenie i klikamy przycisk Enter. Polecenie to utworzy nam nowy projekt o nazwie BlueYonder.Flights […]

Jak naprawić błąd 'UIFramework’ is inaccessible due to its protection level w aplikacji ASP.NET Core 3.1?

Robiąc upgrade aplikacji z .NET Core 2.2 do .NET Core 3.1, podczas przebudowywania (ang. Build Solution), aplikacja rzuciła mi błędem ” Error CS0122 'UIFramework’ is inaccessible due to its protection level”. Jak naprawić ten błąd? W ASP.NET Core 3.0 i wyżej przeciążenie funkcji AddIdentityUI, która pobiera parametr UIFramework, zostało usunięte. Jeśli używamy Bootstrap 4, po […]

Jak naprawić błąd 'IApplicationBuilder’ does not contain a definition for 'UseDatabaseErrorPage’ w aplikacji napisanej w ASP.NET Core 3.1?

Kolejny błąd napotkany przeze mnie podczas upgrade’u aplikacji ASP.NET Core z wersji 2.2 do wersji 3.1 to błąd: „CS1061 'IApplicationBuilder’ does not contain a definition for 'UseDatabaseErrorPage’ and no accessible extension method 'UseDatabaseErrorPage’ accepting a first argument of type 'IApplicationBuilder’ could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?). Aby naprawić […]

Użytkownicy i role w aplikacji ASP.NET Core MVC 2.2

W ostatnim wpisie mogliśmy zobaczyć, jak dodać uwierzytelnianie do aplikacji ASP.NET Core MVC 2.2. Dzisiaj dokonamy kolejnych modyfikacji. Stworzymy użytkowników i przypiszemy ich do odpowiednich ról, a następnie ograniczymy dostęp do określonych widoków. Projekt z kodem można pobrać z Githuba. W przestrzeni Microsoft.AspNetCore.Identity znajduje się klasa IdentityUser,  która zawiera właściwości wykorzystywane w tabeli dbo.AspNetUsers. Teraz […]

ASP.NET Core MVC: Zmiana ustawień z “No Authentication” na “Individual User Accounts” w istniejącym projekcie

W poprzednim wpisie opisałam, jak stworzyć odpowiednie kontrolery i widoki w aplikacji ASP.NET Core przy użyciu Entity Framework Core. Teraz do aplikacji chcemy dodać autoryzację i zarezerwować wybrane akcje tylko dla określonych grup. Najpierw jednak skorygujemy pewne ustawienia w projekcie. Kiedy był tworzony projekt Frontend, wybrany został domyślny typ uwierzytelnienia dla projektu ASP.NET Core MVC, czyli […]

Dodanie autoryzacji do aplikacji ASP.NET Core

W poprzednim wpisie opisałam, jak stworzyć odpowiednie kontrolery i widoki w aplikacji ASP.NET Core przy użyciu Entity Framework Core. Teraz do aplikacji dodamy autoryzację. W pliku appsettings.json widzimy następujące ustawienia: Zmieniamy nazwę serwera z (localdb)\mssqllocaldb na nazwę własnego serwera (np. ZALNET-PC\SQLCOURSE2017) oraz skracamy nazwę bazy danych na aspnet_Frontend. SQL Server od wersji 2012 został wyposażony w […]

Dodanie Entity Framework Core do projektu ASP.NET Core MVC

W ramach programu mentoringowego (organizowanego przez Tech Leaders Poland) razem z Michaliną tworzymy aplikację w ASP.NET Core, która w założeniu ma być portalem ogłoszeniowym. Projekt został stworzony w ASP.NET Core 2.0 i cały czas jest modyfikowany. Diagram bazy danych, utworzonej podczas naszych spotkań, wygląda tak jak na rysunku poniżej.  Jak stworzyć wykorzystywaną tutaj bazę danych opisałam […]

Dodanie projektu w Visual Studio 2019 do Githuba

Każdy programista lub osoba, która chce zacząć przygodę z programowaniem, powinna wiedzieć, jak stworzyć repozytorium na Githubie i dodać do tego repozytorium  projekt stworzony lokalnie. Sposobów na pracę z Githubem jest kilka i nie ma lepszego czy gorszego. Każdy powinien znaleźć swój własny. Ważne, aby zapisywać zmiany w projekcie w sposób bezpieczny, tak abyśmy zawsze […]