Wprowadzone przez Beata Zalewa

Jak dodać kolorowe paski wg numeru dokumentu do raportu w Power BI?

14 maja 2020 roku miałam przyjemność poprowadzić zdalną This article describes how to use conditional formatting with a DAX expression to color the rows of a table in Power BI based on the order number instead of using the alternate rows color formatting option.   Power BI offers the capability to show tables with alternating […]

How to add Google authentication to ASP.NET Core 2.2 app

https://medium.freecodecamp.org/authentication-using-google-in-asp-net-core-2-0-5ec32c803e23 Introduction Sometimes, we want our users to log in using their existing credentials from third-party applications, such as Facebook, Twitter, Google, and so on. In this article, we are going to look into authentication of an ASP.NET Core app using a Google account. Prerequisites Install .NET Core 2.0.0 or above SDK from here. Install the latest […]

Authentication Using Google In ASP.NET Core 2.2

Authentication Using Google In ASP.NET Core 2.0 Ankit SharmaFollow Jul 10, 2018 Introduction Sometimes, we want our users to log in using their existing credentials from third-party applications, such as Facebook, Twitter, Google, and so on. In this article, we are going to look into authentication of an ASP.NET Core app using a Google account. Prerequisites […]

Wprowadzenie do platformy Azure – utworzenie aplikacji ASP.NET Web API wspomaganej bazą Azure SQL Server

Tworzenie projektu ASP.NET Core Web API Utworzenie nowego projektu ASP.NET Core 1. Uruchamiamy wiersz poleceń jako administrator (command prompt wywoływany za pomocą polecenia cmd): 2. Tworzymy nowy projekt ASP.NET Core Web API. W tym celu w wierszu poleceń wpisujemy  poniższe polecenie i klikamy przycisk Enter. Polecenie to utworzy nam nowy projekt o nazwie BlueYonder.Flights na […]

Jak naprawić błąd 'UIFramework’ is inaccessible due to its protection level w aplikacji ASP.NET Core 3.1?

Robiąc upgrade aplikacji z .NET Core 2.2 do .NET Core 3.1, podczas przebudowywania (ang. Build Solution), aplikacja rzuciła mi błędem ” Error CS0122 'UIFramework’ is inaccessible due to its protection level”. Jak naprawić ten błąd? W ASP.NET Core 3.0 i wyżej przeciążenie funkcji AddIdentityUI, która pobiera parametr UIFramework, zostało usunięte. Jeśli używamy Bootstrap 4, po […]

Jak naprawić błąd 'IApplicationBuilder’ does not contain a definition for 'UseDatabaseErrorPage’ w aplikacji napisanej w ASP.NET Core 3.1?

Kolejny błąd napotkany przeze mnie podczas upgrade’u aplikacji ASP.NET Core z wersji 2.2 do wersji 3.1 to błąd: „CS1061 'IApplicationBuilder’ does not contain a definition for 'UseDatabaseErrorPage’ and no accessible extension method 'UseDatabaseErrorPage’ accepting a first argument of type 'IApplicationBuilder’ could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?). Aby naprawić […]

Użytkownicy i role w aplikacji ASP.NET Core MVC 2.2

W ostatnim wpisie mogliśmy zobaczyć, jak dodać uwierzytelnianie do aplikacji ASP.NET Core MVC 2.2. Dzisiaj dokonamy kolejnych modyfikacji. Stworzymy użytkowników i przypiszemy ich do odpowiednich ról, a następnie ograniczymy dostęp do określonych widoków. Projekt z kodem można pobrać z Githuba. W przestrzeni Microsoft.AspNetCore.Identity znajduje się klasa IdentityUser,  która zawiera właściwości wykorzystywane w tabeli dbo.AspNetUsers. Teraz […]

ASP.NET Core MVC: Zmiana ustawień z “No Authentication” na “Individual User Accounts” w istniejącym projekcie

W poprzednim wpisie opisałam, jak stworzyć odpowiednie kontrolery i widoki w aplikacji ASP.NET Core przy użyciu Entity Framework Core. Teraz do aplikacji chcemy dodać autoryzację i zarezerwować wybrane akcje tylko dla określonych grup. Najpierw jednak skorygujemy pewne ustawienia w projekcie. Kiedy był tworzony projekt Frontend, wybrany został domyślny typ uwierzytelnienia dla projektu ASP.NET Core MVC, czyli […]

Dodanie autoryzacji do aplikacji ASP.NET Core

W poprzednim wpisie opisałam, jak stworzyć odpowiednie kontrolery i widoki w aplikacji ASP.NET Core przy użyciu Entity Framework Core. Teraz do aplikacji dodamy autoryzację. W pliku appsettings.json widzimy następujące ustawienia: Zmieniamy nazwę serwera z (localdb)\mssqllocaldb na nazwę własnego serwera (np. ZALNET-PC\SQLCOURSE2017) oraz skracamy nazwę bazy danych na aspnet_Frontend. SQL Server od wersji 2012 został wyposażony w […]