Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint

Co to są kafelki lub Wyróżnione łącza SharePoint?

SharePoint posiada funkcję bardzo przydatną przy tworzeniu witryn SharePoint, czyli popularne kafelki (ang. SharePoint tiles). Kafelki znane są również jako Wyróżnione łącza (ang. Promoted Links). To świetny sposób, aby „uatrakcyjnić” witrynę, uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników końcowych i oderwać się od szablonowego wyglądu. Poniżej znajduje się instrukcja krok po kroku, jak takie kafelki dodać do witryny.
Kafelki to w rzeczywistości Wyróżnione łącza.  Jest to lista ikon graficznych połączonych z adresami URL w celu łatwego dostępu do wybranych zasobów. Na poniższym zrzucie ekranu widać kafelki SharePoint, które łączą obrazy z określonymi bibliotekami dokumentów i listami. Użytkownik może oczywiście nadal klikać na te listy i biblioteki z poziomu np. paska Szybkie uruchamianie (ang. Quick Launch), ale wykorzystanie ikon jest o wiele łatwiejsze.
Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint_zdj10

Jak dodać kafelki (Wyróżnione łącza) do witryny?

Konfigurowanie kafelków SharePoint jest dość łatwe. Najpierw musimy dodać grafiki do biblioteki. Może to być już istnejąca lub nowa biblioteka. W tym tutorialu tworzymy nową bibliotekę, wykorzystując szablon Biblioteka obrazów (ang. Picture Library).
Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint_zdj3
Nazywamy bibliotekę Kafelki, a następnie dodajemy do niej kilka grafik.
Kilka uwag na temat specyfikacji obrazu:
Najlepiej, jeśli używamy pliku graficznego PNG (przezroczysty).
Obraz musi być kwadratem.
Optymalny rozmiar to 150 pikseli  x 150 pikseli. SharePoint jest bardzo wrażliwy na rozmiar obrazu, więc należy się upewnić się, że obraz ma 150px x 150px, aby uniknąć problemów.
Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint_zdj4
Kolejny krok to dodanie jeszcze jednej listy do naszej witryny. Aby to zrobić, klikamy na ikonę ząbatki w prawym górnym rogu, następnie wybieramy opcję Dodaj aplikację, a potem Wyróżnione łącza. Nadajemy dowolną nazwę (np. Łącza Zalnet) i klikamy przycisk Utwórz.
Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint_zdj1
Po stworzeniu listy możemy zobaczyć, że na razie nasz zbiór łączy jest pusty.Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint_zdj2
Dodajemy nowe łącza do naszej listy i ponownie sprawdzamy zawartość. W tym celu klikamy na link widoku Wszystkie wyróżnione łącza (ang. All Promoted Links). Otworzy się lista, na której widać konfigurację pod nasze kafelki SharePoint. Zasadniczo w każdym wierszu mamy powiązaną ikonę z adresem URL, na który ikona potem wskaże.
Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint_zdj5
Aby dodać nową ikonę i adres URL z nią związany, klikamy nowy element (działa to tak, jak każda inna lista lub biblioteka). Następnie wypełniamy formularz:
Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint_zdj6

  • Pole Tytuł (ang. Title): W polu Tytuł podajemy tytuł ikony. Ten tytuł będzie nałożony na obraz / kafelek, więc musi faktycznie opisywać, do czego służy. Jeśli na przykład ta ikona wskazuje na bibliotekę dokumentów, wpisujemy Dokumenty. Jeśli ikona ma wskazywać na listę z kontaktami, wpisujemy Kontakty.
  • Lokalizacja obrazu tła (ang. Background Image Location): Tutaj określamy lokalizację / źródło obrazu, które znajduje się w środowisku SharePoint. Może on fizycznie znajdować się w dowolnej bibliotece, ale zalecane jest umieszczenie go w Zasobach witryny (ang. Site Assets) lub Bbliotece obrazów (ang. Picture Library), aby nie został przypadkowo usunięty.
    Po przesłaniu do wybranej biblioteki obrazów notujemy ich adresy URL i wklejamy adres w odpowiednim polu w lokalizacji obrazu tła. Opis adresu URL jest opcjonalny, może pozostać pusty.
  • Opis (ang. Description): To jest opis, który pojawia się, gdy użytkownik najedzie kursorem myszy nad ikonę. Może zapewnić dodatkowy opis tego, jaka akcja będzie wykonana po kliknięciu na ikonę. Na przykład: Dokumenty firmowe, umowy, raporty i rozliczenia.
  • Lokalizacja łącza (ang. Link Location): Tutaj znajduje się URL, pod który użytkownik zostanie przeniesiony, gdy kliknie ikonę. Możemy wpisać opis tuż pod nim, ale znowu jest to opcjonalne.
  • Zachowanie po uruchomieniu (ang. Launch Behavior): zachowanie po uruchomieniu informuje program SharePoint, w jaki sposób zostanie otwarty adres URL. Możemy wybierać spośród trzech różnych opcji (Nawigacja w obrębie witryny, Nowa karta oraz Okno dialogowe), ale zwykle pozostawiamy domyślny „Nawigacja w obrębie witryny”.
  • Kolejność (ang. Order): Kolejność jest wartością numeryczną, która zawiera listę wszystkich ikon w kolejności od lewej do prawej. Na przykład, jeśli przypiszemy 1 do kafelka 1, 2 do kafelka 2 to kafelek 1 pojawi się jako pierwszy, a kafelek 2 pojawi się jako drugi od lewej strony w rzędzie ikon.

Kiedy już wszystko ustawiliśmy poprawnie i przetestowaliśmy, przechodzimy do strony, do której chcemy dodać nasze kafelki. W tym tutorialu będzie to strona główna witryny. Na początek usuwamy ze strony sekcję Wprowadzenie do witryny poprzezkliknięcie linku Usuń to.
Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint_zdj7
Przechodzimy do edycji strony. Robimy to albo klikając link Edytuj w prawym górnym rogu strony albo klikając na zakładkę STRONA (po lewej) i wybierając opcję Edytuj.  Na zakładce WSTAWIANIE klikamy Część aplikacji (ang. App Part), wybieramy Łącza Zalnet i wstawiamy tak jak każdy inny Web Part.
Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint_zdj8
Mamy to – przyjemny i przyjazny dla użytkownika interfejs dla witryny SharePoint!
Dodawanie kafelków (wyróżnionych łączy) do witryny SharePoint_zdj9

W ten sposób możemy uczynić naszą witrynę przyjemniejszą i bardziej intuicyjną w użyciu.