[ux_banner height=”500px” bg=”6016″]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”100″ position_y=”50″ text_align=”left” bg=”rgba(241, 195, 105, 0.9)” depth=”3″]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(254, 252, 252)”]

Szkolenia dedykowane

[/ux_text]
[divider align=”left” width=”80px” height=”7px” color=”rgb(20, 99, 147)”]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

Program dostosowuję do potrzeb firmy po analizie potrzeb
i celów.

[/ux_text]

[/text_box]

[/ux_banner]
[section label=”Image Block” padding=”70px” padding__md=”40px”]

[row v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[ux_banner height=”56.25%” height__sm=”99.99%” height__md=”75%” bg=”6021″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_pos=”35% 56%”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”0px 0px 0px 10%” padding__md=”0px 0px 0px 0″]

[gap height__md=”10px”]

[ux_text font_size=”1.5″]

Organizacja szkoleń

[/ux_text]

Każdy temat z mojej oferty szkoleń mogę zorganizować na Państwa życzenie w formule szkolenia zamkniętego stacjonarnego lub w formule online.
Szkolenie online organizuję na platformach – Skype, Zoom lub Ms Teams. Zaletą warsztatów wewnętrznych jest możliwość dostosowania tematyki szkolenia, jego zakresu, terminu realizacji oraz formy do Państwa indywidualnych potrzeb.
Dodatkowym atutem jest możliwość indywidualnego doradztwa i konsultacji.

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”CTA: Newsletter Signup Bullets” bg_color=”#273647″ dark=”true”]

[row style=”small” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.4″ text_align=”center”]

Kiedy warto wybrać szkolenie dedykowane?

[/ux_text]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”10″]

  • gdy na szkoleniu będzie więcej niż 4 uczestników z jednej firmy
  • gdy szkolenie ma być dostosowane indywidualnie do specyfiki firmy
  • gdy chcecie ograniczyć ryzyko utraty informacji poufnych i zastrzeżonych
  • gdy chcecie zminimalizować koszty podróży i pobytu

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”10″ align=”center”]

[button text=”Zapytaj o szkolenie dedykowane” letter_case=”lowercase” depth=”1″ icon=”icon-angle-right” link=”https://zalnet.pl/kontakt/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[ux_banner height=”633px” height__sm=”1000px” bg_color=”rgb(250, 250, 250)”]

[text_box text_color=”dark” width=”61″ width__sm=”92″ padding=”0px 0px 0px 11px” position_x=”100″ position_x__sm=”100″ position_y=”50″ position_y__sm=”0″]

[ux_text font_size=”0.85″]

Oferowana tematyka szkoleń

[/ux_text]
[gap height=”10px”]

[gap height=”18px”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”5279″ img_width=”39″ pos=”left” margin=”0px 0px 0px 0px”]

Sharepoint

Programowanie Sharepoint (2013, 2016, 2019, SharePoint Online)

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”5279″ img_width=”39″ pos=”left” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_color=”rgb(51, 51, 51)”]

[ux_text line_height=”1.65″]

SHAREPOINT

Administracja SharePoint (2013, 2016, 2019, SharePoint Online)

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”5283″ img_width=”39″ pos=”left” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_color=”rgb(61, 61, 61)”]

AZURE

Programowanie na platformie Azurze

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”5289″ img_width=”39″ pos=”left” margin=”0px 0px 0px 0px”]

MS SQL Server


Administracja MS SQL Server, optymalizacja baz danych

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”5287″ img_width=”39″ pos=”left” margin=”0px 0px 0px 0px”]

Programowanie
w C#

Aplikacje konsolowe, desktopowe (WinForms, WPF) i webowe.

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”5259″ img_width=”39″ pos=”left” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_color=”rgb(22, 22, 22)”]

TESTY

Testy jednostkowe i testy automatyczne

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/text_box]
[ux_image id=”5575″ width=”42″ width__sm=”73″ margin=”0px 0px 0px -100px” position_x=”0″ position_x__sm=”100″ position_y=”100″ position_y__sm=”100″]

[/ux_banner]