Jak się połączyć do SharePoint Online przy użyciu SharePoint Designer 2013?

Czasami  praca w środowisku SharePoint Online wymaga od Nas połączenia się z narzędziem SharePoint Designer 2013.
Aby to zrobić najpierw logujemy się do SharePoint Online i klikamy przycisk Admin.

Z listy rozwijanej wybieramy SharePoint.
Spowoduje to otwarcie strony Site Collections (Kolekcje witryn). Kopiujemy wybrany link z interesującą Nas kolekcją witryn.

Teraz otwieramy SharePoint Designer 2013 -> Plik -> Witryny -> Otwórz witrynę.

Do nowego okna kopiujemy link i wybieramy Otwórz.

Po wykonaniu tych operacji możemy już pracować z witryną z poziomu SharePoint Designer 2013.