Oferuję szeroki zakres konsultacji w następujących dziedzinach:

  • programowanie w C# (aplikacje konsolowe, desktopowe (WinForms i WPF), webowe)
  • programowanie Sharepoint (2013, 2016, 2019, SharePoint Online)
  • programowanie na platformie Azurze
  • testy jednostkowe i testy automatyczne
  • administracja MS SQL Server
  • optymalizacja baz danych
  • administracja SharePoint (2013, 2016, 2019, SharePoint Online)

Konsultacje mogą mieć różne formy:

  • krótki (kilka godzin) praca ad-hoc
  • wsparcie w rozwiązywaniu nagłych przypadków
  • długoterminowe wsparcie i coaching