Szkolenie autoryzowane Microsoft:

MS 20483 Programowanie w C#

Długość szkolenia: 40 godzin (5 dni x 8 godzin lekcyjnych) – jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Opis szkolenia:

Celem szkolenia MS-20483 Programowanie w C# jest zapoznanie z zagadnieniami pozwalającymi na zdobycie umiejętności programowania w języku Visual C#. Nauka struktury C#, składni języka oraz implementacji rozwiązań potrzebnych do programowania z wykorzystaniem .NET Framework 4.7. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących nauczyć się tworzyć aplikacje w języku C# przy użyciu .NET Framework 4.7 w środowisku Visual Studio 2019 działającym w systemie Windows 10.

Wymagania:

 • znajomość przynajmniej jednego z języków programowania: C, C++, JavaScript, Objective-C , Java lub Microsoft Visual Basic
 • przynajmniej miesiąc doświadczenia z językiem obiektowym
 • rozumienie koncepcji programowania zorientowanego obiektowo

Korzyści po szkoleniu:

 • znajomość oraz umiejętność wykorzystania języka C#

 

Program szkolenia:

Moduł 1: Składnia C#

 • wprowadzenie do tworzenia aplikacji w C#
 • rodzaje danych, operatory i wyrażenia
 • konstrukcja języka C#

Moduł 2: Tworzenie metod, obsługa wyjątków oraz monitorowanie aplikacji

 • tworzenie i wywoływanie metod
 • tworzenie metod przeładowanych za pomocą parametrów opcjonalnych i wyjściowych
 • obsługa wyjątków
 • monitorowanie aplikacji

Moduł 3: Tworzenie kodu dla aplikacji graficznych

 • implementacja struktur i typów wyliczeniowych
 • organizacja danych w kolekcje
 • obsługa zdarzeń

Moduł 4: Tworzenie klas i implementacja bezpiecznych kolekcji

 • tworzenie klas
 • definiowanie i implementacja interfejsów
 • implementacja bezpiecznych kolekcji

Moduł 5: Tworzenie hierarchii klas za pomocą dziedziczenia

 • tworzenie hierarchii klas
 • rozszerzanie klas .NET Framework

Moduł 6: Czytanie i zapisywanie danych lokalnie

 • czytanie i zapisywanie plików
 • serializacja i deserializacja danych
 • przygotowywanie strumieni I/O

Moduł 7: Dostęp do baz danych

 • tworzenie i wykorzystanie modeli Entity Data
 • odpytywanie danych za pomocą LINQ
 • aktualizowanie danych za pomocą LINQ

Moduł 8: Zdalny dostęp do danych

 • dostęp do danych poprzez Web
 • dostęp do danych w chmurze

Moduł 9: Projektowanie interfejsu użytkownika dla aplikacji graficznych

 • wykorzystanie XAML do projektowania interfejsu użytkownika
 • wiązanie kontrolek do danych
 • praca nad interfejsem użytkownika

Moduł 10: Poprawianie wydajności aplikacji

 • implementacja wielowątkowości za pomocą wyrażeń Lambda i zadań
 • wprowadzenie do operacji asynchronicznych
 • synchronizacja współbieżnego dostępu do danych

Moduł 11: Integracja z kodem niezarządzanym

 • tworzenie i wykorzystanie obiektów dynamicznych
 • zarządzanie czasem życia obiektów i kontrola zasobów niezarządzanych

Moduł 12: Tworzenie typów wielokrotnych i zestawów

 • praca z metadanymi
 • tworzenie i wykorzystanie atrybutów niestandardowych
 • generowanie kodu zarządzanego
 • wersjonowanie, podpisywania i wdrażanie assembly

Moduł 13: Szyfrowanie i deszyfrowanie danych

 • implementacja szyfrowania symetrycznego
 • implementacja szyfrowania asymetrycznego

 

Pełny opis szkolenia w języku angielskim: MS 20483 Programming in C#

Informacje dodatkowe: Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały oraz środowisko do laboratoriów są w języku angielskim.

Prowadzący: Certyfikowany Trener Microsoft (MCT).

MCT 2021/2022Passed exam C# MS 70283