AZ-204 Tworzenie rozwiązań dla Microsoft Azure

Długość szkolenia: 40 godzin (5 dni x 8 godzin lekcyjnych) – jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Opis szkolenia:
Szkolenie przekazuje wiedzę w zakresie tworzenia kompleksowych rozwiązań w Microsoft Azure. Uczestnik szkolenia nauczy się wdrażać rozwiązania Azure, tworzyć Azure Functions, wdrażać i zarządzać aplikacjami sieciowymi, tworzyć rozwiązanie przy użyciu magazynu Azure, wdrażać uwierzytelnianie i upoważnienie, jak i zabezpieczać rozwiązania przy pomocy Key Vault i Managed Identities. Uczestnik dowie się, jak korzystać i łączyć się z usługami Azure i zewnętrznymi, oraz zawierać modele zdarzeniowe i obsługujące wiadomości w rozwiązaniach. Szkolenie zawiera także treści związane z monitorowaniem, rozwiązywaniem problemów i optymalizację rozwiązań Azure.

Wymagania:
Uczestnik powinien posiadać 1-2 lata doświadczenia w rozwoju profesjonalnym i doświadczenie z Microsoft Azure. Powinien umieć programować w języku wspieranym przez Azure.

Grupa docelowa:
Osoby zainteresowane rozwojem Azure lub zdaniem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft Azure Developer Associate.

Program szkolenia:

Moduł 1: Tworzenie aplikacji sieciowych w Azure App Service

 • główne pojęcia Azure App Service
 • tworzenie aplikacji sieciowej w Azure
 • konfiguracja i monitorowanie aplikacji
 • skalowanie aplikacji
 • środowiska przejściowe w Azure App Service

Moduł 2: Wdrożenie Azure Functions

 • wprowadzenie do Azure Functions
 • tworzenie Azure Functions
 • wdrażanie Durable Functions

Moduł 3: Tworzenie rozwiązań używających magazynów Blob

 • główne pojęcia Azure Blob Storage
 • zarządzanie cyklem życia Azure Blob Storage
 • praca z Azure Blob Storage

Moduł 4: Tworzenie rozwiązań używających magazynów Azure Cosmos DB

 • wprowadzenie do Azure Cosmos DB
 • struktura danych w Azure Cosmos DB
 • praca z zasobami i danymi w Azure Cosmos DB

Moduł 5: Wdrażanie rozwiązań IaaS

 • tworzenie maszyn wirtualnych w Azure
 • tworzenie i wdrażanie szablonów ARM
 • tworzenie obrazu kontenera
 • publikacja obrazu kontenera w Azure Container Registry
 • tworzenie i obsługa obrazów kontenera w Azure Container Instances

Moduł 6: Wdrażanie uwierzytelnienia i autoryzacji

 • Microsoft Identity Platform v2.0
 • uwierzytelnianie przy użyciu Microsoft Authentication Library
 • używanie Microsoft Graph
 • autoryzacja operacji na danych w Azure Storage

Moduł 7: Wdrażanie bezpiecznych rozwiązań chmurowych

 • zarządzanie kluczami, sekretami i certyfikatami przy pomocy Key Vault API
 • wdrażanie tożsamości zarządzanych dla zasobów Azure
 • zabezpieczanie danych konfiguracji aplikacji przy użyciu Azure App Configuration

Moduł 8: Wdrażanie API Management

 • wprowadzenie do API Management
 • definiowanie zasad API
 • zabezpieczanie API

Moduł 9: Zarządzanie App Service Logic Apps

 • wprowadzenie do Azure Logic Apps
 • tworzenie własnych łączników dla Logic Apps

Moduł 10: Tworzenie rozwiązań modelu zdarzeniowego

 • wdrażanie rozwiązań, które używają Azure Event Grid
 • wdrażanie rozwiązań, które używają Azure Event Hubs
 • wdrażanie rozwiązań, które używają Azure Notification Hubs

Moduł 11: Tworzenie rozwiązań modelu obsługującego wiadomości

 • wdrażanie rozwiązań, które używają Azure Service Bus
 • wdrażanie rozwiązań, które używają Azure Queue Storage queues

Moduł 12: Monitorowanie i optymalizacja rozwiązań Azure

 • wprowadzenie do monitorowania w Azure
 • monitorowanie aplikacji
 • analizowanie i rozwiązywanie problemów w aplikacjach
 • wdrażanie kodu zajmującego się błędami przejściowymi

Moduł 13: Integracja buforowania z dostawą zawartości w rozwiązaniach

 • wprowadzenie do Azure Cache for Redis
 • tworzenie rozwiązań wykorzystujących magazyn danych na CDN

 

Pełny opis szkolenia w języku angielskim: AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure

Informacje dodatkowe: Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały oraz środowisko do laboratoriów są w języku angielskim.

Prowadzący: Certyfikowany Trener Microsoft (MCT).

MCT 2021/2022Azure Associate Developer