Wprowadzone przez Beata Zalewa

Rozpoczęcie pracy z testami jednostkowymi w .NET przy użyciu NUnit

Test jednostkowy (ang. unit test) wg Wikipedii to „metoda testowania tworzonego oprogramowania poprzez wykonywanie testów weryfikujących poprawność działania pojedynczych elementów (jednostek) programu – np. metod lub obiektów w programowaniu obiektowym lub procedur w programowaniu proceduralnym. Testowany fragment programu poddawany jest testowi, który wykonuje go i porównuje wynik (np. zwrócone wartości, stan obiektu, zgłoszone wyjątki) z oczekiwanymi wynikami […]