W tym poście zobaczymy jak stworzyć projekt bazy danych przy użyciu Visual Studio 2019 Community Edition (opis jak zainstalować Visual Studio znajdziecie tutaj) i SQL Server 2017 Developer Edition (opis instalacji znajdziecie tutaj).

Na początek otwieramy SSMS 2017 (czyli SQL Server Management Studio 2017), logujemy się do naszej instancji SQLCOURSE2017 i tworzymy nową bazę danych o nazwie ETDatabase. Aby to zrobić klikamy ikonę New Query i w oknie dialogowym wpisujemy następujące polecenia. Po wpisaniu polecenia klikamy przycisk Execute.

Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community EditionDiagram tworzonej bazy danych jest prosty i wygląda tak:

worzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition

W Visual Studio wybieramy Create a new project.

Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition

W oknie wyszukiwania wpisujemy Sql, a następnie z podpowiedzi wybieramy SQL Server Database Project. Projektów baz danych używa się do tworzenia nowych baz danych, nowych aplikacji bazodanowych (data-tier application) oraz do aktualizacji istniejących baz danych i aplikacji bazodanowychKlikamy przycisk Next.

Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition

Na dysku tworzymy najpierw folder o nazwie ET, a w nim folder RDBMS. W tej lokalizacji tworzymy nasz projekt bazodanowy o nazwie ET. Klikamy przycisk Create.

Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition

Teraz importujemy naszą bazę danych ETDatabase do projektu bazy danych. W tym celu prawym przyciskiem myszy klikamy na projekcie ET w Solution Explorer i wybieramy najpierw Import, a potem Database.

Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition

W oknie dialogowym Import Database klikamy przycisk Select Connection.

Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition

W oknie dialogowym Connect podajemy nazwę serwera i nazwę bazy danych i klikamy przycisk Connect.

Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition

Teraz w oknie dialogowym Import Database pod Source database connection powinniśmy zobaczyć połączenie do naszej bazy danych. Klikamy przycisk Start.

Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition

Przeglądamy podsumowanie i klikamy przycisk Finish.

Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition

Kiedy nasza baza danych jest już połączona z projektem, możemy rozpocząć tworzenie pierwszej tabeli.

Dodanie tabel do projektu SQL 

Prawym przyciskiem myszy klikamy na projekcie ET (ten pogrubiony napis), wybieramy Add,  a potem New Folder. Zmieniamy nazwę folderu na dbo (folder ten będzie przechowywał wszystkie obiekty należące do schematu dbo). Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na folderze dbo, wybieramy Add,  a potem New Folder. Zmieniamy nazwę folderu na Tables (folder ten będzie przechowywał wszystkie tabele należące do schematu dbo).

Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition

Klikamy prawym przyciskiem myszy na folderze Tables. Z opcji wybieramy Add, a potem Table. Zmieniamy nazwę tabeli na tUsers i klikamy przycisk Add.

Zostanie utworzony plik tUsers.sql. Dodajemy do tego pliku następujący kod:

Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition

Ograniczenia na tabeli typu klucz obcy czy klucz główny możemy dodać też w inny sposób:

Teraz możemy dodać do naszego projektu kolejne tabele.

Jako drugą dodajemy tabelę dbo.tLocations. Wykonujemy te same czynności jak w przypadku tabeli dbo.tUsers, tzn. w folderze Tables tworzymy nową tabelę, zmieniamy odpowiednio jej nazwę i dodajemy kod.

Trzecia tabela to dbo.tAdverts. Kod tej tabeli wygląda następująco:

Czwarta tabela to dbo.tCategories. Jej kod znajduje się poniżej:

Ostatnia tabela, którą dodamy do naszej bazy danych to tabela dbo.tAdvertsCategories z następującym kodem:

Z menu Build wybieramy opcję Build Solution lub klikamy przycisk F6. Powinniśmy na samym dole zobaczyć informację Build succeeded.

Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition
Publikowanie (publish) projektu bazy danych pozwala na umieszczenie wszystkich skryptów SQL na serwerze bazy danych i utworzenie obiektów w bazie danych.
Aby opublikować naszą bazę danych, klikamy prawym przyciskiem myszy na projekcie ET, a potem wybieramy opcję Publish.
W oknie dialogowym Publish Database klikamy przycisk Advanced.
W nowym oknie dialogowym zaznaczamy checkbox obok opcji Always re-create database. Spowoduje to usuwanie starej i tworzenie nowej bazy danych po każdym uruchomieniu skryptu.
Klikamy przycisk OK.
W oknie dialogowy Publish Database klikamy przycisk Edit. Wybieramy nasze połączenie z Recent Connections i klikamy przycisk OK.
Klikamy przycisk Publish.

Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition

Po kliknięciu przycisku Publish rozpoczyna się publikacja. W Visual Studio pojawia się nowa zakładka Data Tools Operations. Na zakończenie publikowania powinniśmy zobaczyć informację: Publish completed successfully. Klikając na link View Script możemy podejrzeć, jaki skrypt został uruchomiony na bazie danych.

Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition

Po opublikowaniu tego skryptu w SSMS 2017 możemy zobaczyć, że w bazie ETDatabase pojawiło się 5 nowych tabel (utworzonych zgodnie z definicjami podanymi w projekcie bazy danych ET).

Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition

Po wykonaniu tych wszystkich kroków mamy stworzony projekt baz danych i opublikowaną bazę danych na server MS SQL. Projekt pokazywany tutaj znajdziesz pod tym linkiem na Githubie.

One Reply to “Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *